Under samma himmel är resultat av ett brett samarbete

Projektet Under samma himmel initierades av Göteborgs interreligiösa råd år 2013. 
Sedan 2016 har kursen hållits på Ryaskolan på Hisingen, Bergsgårdsskolan i Hjällbo, Båtsmansskolan i Mölnlycke och Styrsöskolan i Göteborg.

År 2020 övergick huvudmannaskapet till Sensus studieförbund. Sensus driver och utvecklar verksamheten vidare i samverkan med en interreligiös referensgrupp. I referensgruppen är representanter från Judiska församlingen Göteborg, Svenska kyrkan, Grundskoleförvaltningen, studieförbunden Ibn Rushd och Bilda engagerade. Under samma himmel finansieras av Levande Historia, Göteborgs Stad.


Syftet med Under samma himmel

Syftet med Under samma himmel är att, utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, arbeta långsiktigt mot alla former av förtryck, för ökad förståelse människor emellan och för ett bättre klimat på skolorna.

 Detta kan också beskrivas som att syftet är att främja elevernas interkulturella och interreligiösa kompetens.

Mål

  1. Utveckla förståelse för människors olika perspektiv och livsföring.
  2. Utveckla djupare insikt och bredare förståelse för begreppen levd religion och kultur.

Positiva effekter av kursen

 

Under samma himmel © Budskapet kommunikation